پشتیبانی :

00989120296651

اوره

Brand
دسته بندی : اروماتیک
شرکت ارائه کننده : پتروشیمی پردیس

تعداد بازدید : 93
  • نوع :
  • نوع بسته بندی :
  • نوع کیفیت کالا : عالی
  • نوع ماده : جامد

فرآیند تولید اوره
  • واحد افزایش فشار خوراک : در مـرحله آمونیاک و گـاز Co۲ که بعنوان خوراک اصلی سنتز اوره ابتدا فشرده شده و سپس به واحد سنتز اوره ارسال می گردد.
  • واحد سنتز اوره : در این بخش آمونیاک و CO۲ تحت شرایط دما و فشـار به اوره تبدیل می گردد.
  • واحد تبخیر و خالص سازی : در این مرحله خلوص اوره خروجی از بخش سنتز جهت ارسال به واحد دانه بندی افزایش می یابد.
  • واحد دانه بندی : در این واحد محصول نهایی اوره بصورت گرانول جامد درآمده و دانه بندی می گردد و در نهایت در ۳ انبار مخصوص (با ظرفیت ۵۰.۰۰۰ تن برای هر یک از انبارها) ذخیره می گردد.